KIEDY OTWORZYĆ OTWÓR W BURCIE DO SWOBODNEGO WYCHODZENIA Z MEMOLI?

Kiedy otworzyć otwór w burcie do swobodnego wychodzenia z Memoli?

W Memoli w części kosz sensoryczny (taki rodzaj bujanego kojca) w dolnej części znajduje się wyjście. Kiedy dziecko już stoi, zaczyna chodzić i jest bardzo mobilne nie będzie chciało już siedzieć w koszu Memoli jak w kojcu. Będzie chciało wyjść. Jest duże prawdopodobieństwo, że będzie chciało się wspinać po burcie Memoli do góry.

Dziecko się nudzi i nie ma ochoty więcej korzystać z Memoli. Ale taka sytuacja rodzi też niebezpieczeństwo, że dziecko pewnego dnia będzie się wspinać po burcie i wypadnie.

W Memoli w części kosz sensoryczny (taki rodzaj bujanego kojca) w dolnej części znajduje się wyjście. Kiedy dziecko już stoi, zaczyna chodzić i jest bardzo mobilne nie będzie chciało już siedzieć w koszu Memoli jak w kojcu. Będzie chciało wyjść. Jest duże prawdopodobieństwo, że będzie chciało się wspinać po burcie Memoli do góry.

Dziecko się nudzi i nie ma ochoty więcej korzystać z Memoli. Ale taka sytuacja rodzi też niebezpieczeństwo, że dziecko pewnego dnia będzie się wspinać po burcie i wypadnie.

Dlatego stworzyliśmy rozwiązanie. Otwór w burcie Memoli.

kiedy otworzyć otwór w koszu Memoli

1. Obniż najpierw kosz sensoryczny Memoli tak, by oparł się na ziemi.
2. Otwórz otwór
3. Naucz dziecko wchodzić i wychodzić z Memoli.

Z czasem możesz zacząć podnosić kosz tak, żeby dziecko mogło uczyć się balansowania przy wchodzeniu do Memoli.

Uwaga nie podnoś wyżej niż na 10- 20 cm.

otwór do wychodzenia z Memoli

Dla dzieci mało sprawnych motorycznie czy poniżej 14 miesięcy trzymaj kosz oparty podłożem o podłogę lub podniesiony max na 5 cm.

Najlepiej pomału podnoś wysokość kosza ponad podłoże. Najpierw podnieś na kilka centymetrów nie więcej niż 5 cm i po trochę jak dziecko już opanuje płynne balansowanie i wchodzenie do bujanego kosza-kojca możesz podnosić wysokość stopniowo coraz wyżej do max 20 cm.

W ten sposób dziecko nabierze pewności siebie poprawi motorykę i koordynację.