fbpx

Informacja o sprzedawcy

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Memola Lab. UG
Roemerstr. 4
70178 Stuttgart
Niemcy

reprezentowana przez prezes: Agnieszka Polinski

Telefon: +48 22 434 66 88
E-Mail: kontakt@memola.eu

NIP: DE316971355

Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.

Od 03.04.2018 jesteśmy członkiem inicjatywy “FairCommerce”

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.fair-commerce.de