OPINIA NA TEMAT PRODUKTU MEMOLA

Opinia na temat produktu Memola - specjaliści

MEMOLA jest sprzętem, który dostarcza dziecku wrażeń ruchu o zmiennym jego kierunku i zmiennym nasileniu. Może służyć dziecku od wieku niemowlęcego do szkolnego. Poprzez jednostajny ruch bujania oraz ruch rotacji i okręcania doskonale stymuluje układ przedsionkowy. Kołysanie, huśtanie pobudza receptory błędnika, a to rozwija kontrolę równowagi, poprawia planowanie ruchu, sprawia, że dziecko nie ma lęku podczas zabaw na drabinkach, na nierównym terenie, na rowerze itp.

MEMOLA konfrontuje mózg dziecka, jego ośrodki odpowiedzialne za równowagę i odpowiednią kontrolę nad ciałem w ruchu ̶przede wszystkim błędnik ̶z nowymi odczuciami w przestrzeni. Pozwala doświadczać i uczyć się odpowiedniego reagowania, jest więc produktem stymulującym rozwój psychoruchowy dziecka.

Jako kołyska ułatwia usypianie maluszka. Odpowiednia ilość miejsca zapewnia bezpieczną zabawę. Kształt koła pozwala na układanie dziecka w różnych kierunkach, co w pewnym stopniu może zapobiec asymetrii ułożenia. Dziecko ma dużą swobodę w poruszaniu się i z każdej strony obserwuje inny obraz otoczenia.

 

Stymulacja sensoryczna oraz scalanie wrażeń zmysłowych ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka, odbywają się w MEMOLI poprzez dostarczanie w tym samym czasie różnorodnych bodźców:

– wzrokowych,
– słuchowych,
– dotykowych oraz
– grawitacyjnych.

MEMOLA zapewnia odpowiednią symulację:

– ośrodka przedsionkowego,
– zmysłu czucia głębokiego,
– wzmacnia wrażenia sensoryczne,
– wzmacnia mięśnie posturalne,
– poprawia motorykę dziecka.

Dużą zaletą jest przezroczystość boków produktu. Niemowlę może nawiązywać kontakt wzrokowy nawet na odległość, słysząc domowników może zwrócić się w kierunku bodźca całym ciałem zmieniając pozycję z plecków na brzuszek, zwiększając tym samym umiejętności rotacyjne i podporowe. Obserwując otoczenie nie tylko otrzymuje wiele informacji, które uczy się interpretować, ale ma wtedy wrażenie bliskości emocjonalnej, czuje się bezpiecznie, nie ma poczucia “utraty obiektu”.

Kołyska MEMOLA stwarza warunki do budowy więzi i kontaktów społecznych ze wszystkimi członkami rodziny.

 

Leżenie na brzuszku

Dużą zaletą produktu MEMOLA jest możliwość kołysania dziecka w pozycji na brzuszku. Dziecko podnosząc główkę w MEMOLI poszerza pole widzenia i zbiera coraz to nowe informacje i doświadczenia. Jednocześnie nie bez znaczenia jest napinanie odpowiednich mięśni przedniej strony tułowia, ramion i szyi, a odpowiednio sztywne podłoże MEMOLI ułatwia odpychanie się na przedramionach i pracę mięśni unoszących głowę i klatkę piersiową. Ważnym elementem przy tych czynnościach jest delikatne kołysanie się MEMOLI wraz z dzieckiem, co właśnie wpływa na wzmocnienie i rozwój umiejętności równoważnych, dodatkową stymulacje błędnika, stymulację zmysłu
czucia głębokiego. Unoszenie ciała od podłoża na rękach przy coraz bardziej wyprostowanych łokciach to ważny element rozwoju posturalnego dziecka i wstęp do przyjęcia pozycji czworacznej.

Dzieci ze wzmożonym napięciem mięśniowym, które nie lubią być dotykane ani noszone na rękach dobrze reagują na kołysanie. MEMOLA poprzez łagodne bujanie może dostarczyć dziecku potrzebnych do rozwoju bodźców. Złagodzić lęk niemowlęcia towarzyszący zmianie pozycji w stanach patologii, ograniczyć częstotliwość reakcji Moro-podobnych, być może też przyczynić się do wcześniejszej integracji tego odruchu. Huśtawka, dzięki przezroczystości boków zapewnia tym dzieciom kontakt z rodzicami i rodziną, a w ten sposób, mimo braku kontaktu dotykowego, braku bodźców, jakie daje noszenie na rękach, dziecko może się rozwijać prawidłowo psychicznie i emocjonalnie.

Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci, które z różnych powodów nie mogą odczuwać bliskości poprzez bezpośredni kontakt z rodzicami. Możemy z całą pewnością stwierdzić, że układ przedsionkowy odpowiada za prawidłowy rozwój dziecka. Od jego odpowiedniej funkcji zależy umiejętność scalania przez każdego z nas różnorodnych wrażeń, jakie w każdej chwili odbieramy z otoczenia. Musimy szczególnie pamiętać o stymulacji układu przedsionkowego u niemowląt po ciężkich porodach, z ciąży rozwiązanych przez cesarskie cięcie, wcześniaków albo kiedy ciąża była w dłuższym czasie przeleżana przez mamę z przyczyn medycznych a także u wszystkich maluchów, które we wczesnym dzieciństwie przeszły ciężkie infekcje albo miały zaburzenia oddychania.

MEMOLA dostarczając odpowiednich bodźców i stymulacji układu przedsionkowego w tak wczesnym okresie przyczynia się do tego, że nasze dziecko jako przedszkolak nie będzie musiało korzystać z terapii integracji sensorycznej a cała rodzina uniknie stresu związanego z ewentualnymi problemami rozwojowymi pociechy.

 

Podsumowując:

MEMOLA korzystnie wpływa na stymulację układu przedsionkowego oraz na rozwój różnorodnych funkcji układzie nerwowym dziecka. W szczególny sposób korzystnie działa na integrację sensoryki czyli na scalanie i przetwarzanie odbieranych z otoczenia różnorodnych wrażeń. Pomaga w ich porządkowaniu i lepszym ich rozumieniu. Rozwijając umiejętności prawidłowego odbioru wrażeń zmysłowych MEMOLA stwarza możliwości pełniejszego rozwoju dzieci zdrowych oraz jest cenna dla dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.

Jest sprzętem umożliwiającym terapię małych i dużych problemów dziecka już od pierwszych dni lub tygodni życia, umożliwiając stymulację metodą integracji sensorycznej w warunkach domowych. Pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny maluchów. Przemyślana konstrukcja i przyjemna powierzchnia MEMOLI pozwala dziecku zajmować różne pozycje ciała: na brzuszku, na pleckach, na boku. Należy zauważyć zalety konstrukcyjne produktu, dzięki którym dziecko samo potrafi nauczyć się wprowadzać kołysko-huśtawkę w ruch stymulując tym samym zmysł czucia głębokiego. Intensywność ruchu MEMOLI można dostosować do potrzeb i wrażliwości dziecka.

Istotnym elementem jest także zmiana funkcji produktu pod nazwą MEMOLA jako kołyski, kosza sensorycznego lub huśtawki, zależnie od wieku dziecka a także wydłużenie okresu kołysania i huśtania aż do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Ze względu na powyższe właściwości terapeutyczne i wspomagające rozwój dziecka, uważam produkt nazwany przez projektantkę „MEMOLA” za sprzęt potrzebny i bardzo pożyteczny. MEMOLA bowiem może odegrać pozytywną rolę jako przedmiot dla niemowląt oraz dla dzieci starszych; służyć dzieciom zarówno zdrowym jak i tym z problemami rozwojowymi wczesnego dzieciństwa.

Dr n. med. Grażyna Banaszek
Specjalista neurologii dziecięcej

www.grazynabanaszek.pl >>